Kontingentstøtte

Kontingentstøtte

Er du vanskeligt stillet i en sådan grad, at økonomisk støtte er afgørende for, at dit barn kan deltage i vores fritidsaktiviteter?

Nye medlemmer med vanskelig økonomi kan få reduceret kontingentet med 2/3, mens gamle medlemmer kan få kontingentet halveret.

Vi søger gerne kontingentstøtten for dig ved at skrive en ansøgning til DGI’s pulje Foreningsliv for alle.

Det eneste du skal gøre for modtage kontingentstøtte, er at kontakte os på mail penge@kgu.dk med følgende information:

  • Barnets fulde navn og hold (vær specifik, da vi har mange hold i flere forskellige bydele)
  • Din husstands størrelse (antal forsørgere i husstanden og antal børn)
  • Forsørgeres indkomsttyper (dagpenge/kontanthjælp/SU/lavtlønnet/andet)
  • Dit reg.- og kontonummer

Hvis du lever op til kravene for at modtage støtte, overfører vi støttebeløbet til din konto. Bemærk du skal have tilmeldt dit barn på normal vis, før vi overfører pengene til dig. Der kan gå 1-2 uger, før du modtager pengene.

Comments are closed.