Fondsmidler

KGU har i 2018 modtaget støttet fra:

Kultur- og Fritidsforvaltningens udviklingspulje for børn og unge
Slots- og Kulturstyrelsens folkeoplysningspulje
Socialforvaltningens §18 midler

Comments are closed.