Instruktør

Instruktør i KGU

KGU’s store gruppe af aktive instruktører er med til at realisere vores mål som kreativ og mangfoldig børneforening.

Som instruktør lægger du en ugentlig indsats på vores forenings faste aktiviteter – enten som kreativ instruktør, madlavningsinstruktør, danseinstruktør eller dramainstruktør.

Som instruktør brænder du for at skabe en tryg platform, hvor børn kan indgå i et sjovt og anerkendende fritidsfællesskab, der sætter fokus på kreativitet, mangfoldighed og kultur. Du planlægger aktiviteterne med dit team og i dialog med børnene på holdet. I har fokus på at lave udfordrende aktiviteter, samt skabe rammerne for et godt børnefællesskab, hvor alle børn får noget ud af at deltage, og alle børn giver en hånd med.

KGU’s instruktører er organiseret i teams på typisk 3-5 instruktører, som sammen har ansvaret for at planlægge og afvikle et ugentligt hold. Vi organiserer så vidt muligt vores instruktører i mellemstore teams, så man har tid til at være nærværende og danne relationer til børnene.

Som instruktør har du mulighed for gratis kursustilbud og workshops med fokus på holdledelse, fællesskab, anerkendende pædagogik og børnefaglighed for at klæde dig på til mødet med børnene på vores aktiviteter.

Det bidrager alt sammen til den hyggelige, velforberedte stemning, børnene møder på vores aktiviteter.

Er du interesseret i at blive instruktør på en af vores aktiviteter, eller vil du gerne høre mere, så kontakt os via vores kontaktformular.

Comments are closed.