Bestyrelse

Bestyrelse

KGU’s bestyrelse arbejder aktivt for at udvikle og drive vores folkeoplysende børneforening. Bestyrelsen har fokus på udvikling, frivilligmiljø, inklusion og økonomi – altsammen kerneaktiviteter der danner fundamentet for KGU.

Helt konkret arbejder bestyrelsen for:

  1. At skabe en mangfoldig platform, der formår at inddrage etniske minoriteter og socialt udsatte børn i vores faste aktiviteter
  2. At vi hver sæson kan tilbyde et udvalg af relevante og udviklende kvalitetstilbud for børn i grundskolealderen i København
  3. At vores frivillige instruktører er godt klædt på til indsatsen på vores aktiviteter og føler sig som en del af et dynamisk og kreativt frivillignetværk
  4. At vi har midler til at sikre foreningens daglige drift og udvikling

Vil du også gerne være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på KGU’s fremtidige udvikling med mangfoldighed, inklusion og demokrati i centrum? Så kontakt os gennem vores kontaktformular.

Comments are closed.